Tin tức

đôi nét về văn miếu Bắc Ninh

đôi nét về văn miếu Bắc Ninh

Ngày 18/01/1988 Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nông Quốc Chấn đã ký Quyết định số 28/VH-QĐ công nhận Văn Miếu Bắc Ninh là di tích lịch sử và văn hóa. Năm 1994 Phó Thủ tướng...
vcgia

Bí mật của sự trường thọ

Trong xã hội có sức ép ấy, tập quán xã hội trong việc hưởng thụ cái ăn là một trong những nguyên nhân quan trọng ban phát cho con người cái diễm phúc : Trường...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow