Thị trường Marketing

Tôi đã thu thập các bảng biểu lại và tính điểm cho mỗi nhân tố trên.
Chúng ta đã phân tích một thị trường mang tính giả thuyết, sử dụng các con số từ bảng tổng hợp, và đánh giá như sau: con số trong cột Tích cực sẽ được đánh giá từ 8 đến 10; trong cột Trung bình là từ 3 đến 7; và trong cột Tiêu cực từ 0 đến 3.

Các tình huống khác nhau của đặc điểm thị trường và mức ảnh hưởng của chúng tới tiềm năng lợi nhuận.
Nhãn tố Mức ảnh hưởng lên lợi nhuận việc kinh doanh iphone 4s cũ
Tích cực Trung bình Tiêu cực
Quy mô thị trường 30-50% thị phân 20-30% thị phán <20%
Mức tăng trưởng của thị trường 20-30% 10-20% <10%
Đối thủ cạnh tranh
Số lượng 0-2 3-5 >5
Hoạt động Chủ động Trung bình Thụ động
Chu kỳ thị trường Thời kỳ đầu/ Bắt đầu phát triển Giai đoạn phát triển Giai đoạn chín muói
Độ nhạy của giá cả
Mặt hàng có thể thay thế Không Một vài Rát nhiêu
Giá trị nhận thức Cao Trung binh Thấp
Cơ cấu chi phí
R&D 1-5% 5-10% >10%
Thiết kế <5% 5-10% >10%
Vận hành/sản xuất 1-50% 50-80% >80%
Marketing 1 -20% 20-40% >40%
G&A 5% 5% 5%
Tổng <85% 85-95% >95%

Xuất khẩu thanh long: Doanh số 107 triệu USD và nhận diện thị ...
Cơ cấu thị trường
Khả năng phân khúc Cao Trung bình Thấp
Tính thời vụ Không 80% suốt 6 tháng 80% trong
một quý
Tính quay vòng Không Đạt 15% Cao hơn 15%
Pháp luật cấp phép Không Hiếm Thường
xuyên
Hình 3-3. Đánh giá tiém năng lợi nhuận của thị trường minh họa.
Nhân tố Hiện trạng thị trường Giá tự
1. Quy mỏ thị trường 25% thị phần 5
2. Phát triển thị trường 10% 3
3. Số lượng đối thủ cạnh tranh 7 0
Hoạt động trung binh 5
4. Chu kỳ thị trường Giai đoạn phát triển
5. Mức bình ổn giá cả
Mặt hàng có thể thay thế Một vài 5
Giá trị nhận thức Trung binh 5
6. Cơ cấu chi phí
R&D 1%
Thiết kế 0%
Vận hành/sản xuất 45%
Marketing 35%
G&A 5%
Tổng 86% 7
7. Cơ cấu thị trường
Khả năng phân khúc Cao 10
Tinh thời vụ Không 10
Tính quay vòng 10% 5
Pháp luật cấp phép Không 10
Tổng giá trị thị trường (71 chia cho 12) 5,9
Hình 3-3 minh họa vể thị trường có tiềm năng lợi nhuận trung bình đang nằm trong giai đoạn phát triển, với tỷ lệ 10%, vẫn tồn tại một vài đối thủ cạnh tranh ở mức trung bình. Sản phẩm/dịch vụ cũng ở mức trung bình về giá trị nhận thức, đây là điểu thường thấy ở một thị trường trong giai đoạn phát triển. Thị trường hoạt động có lãi suất đạt 14% là khá ổn, nhưng nếu chỉ đạt mục tiêu 25% thị phẩn, doanh nghiệp có khả năng không đạt được lợi nhuận cao. Cơ cấu tốt, nhưng mọi thứ đểu nâm trong cột Tiêu cực, giá trị thị trường chỉ đạt 5.9 điểm. Doanh nghiệp này nếu có khả năng nên tham gia vào thị trường khi mới bắt đầu phát triển, ít đối thủ hơn và cơ hội chiếm thị phần sẽ lớn hơn.
Bảng dưới đây sẽ giúp bạn nhận xét và đánh giá đúng điểm số đã đạt được:
Tổng giá trị thị trường Nhận xét
8 đến 10 Miêu tả cơ hội kiếm tiền cực lớn nếu bạn có
nguồn vốn cán thiết.
6 đến 8 Miêu tả một tiềm năng lợi nhuận tốt. Tuy
không trở thành triệu phú nhưng bạn sẽ trả được hết nợ và du một khoản nhỏ.
4 đến 6 Hãy cẩn thận. Bạn có thể không nên thực
hiện dự án cho tới khi bạn có lý do đặc biệt dể thực hiện.
0 đến 4 Hãy quên nó đi!
Với bảng phân tích tiềm năng lợi nhuận của công ty bạn thông qua Bảng tính 3-1. Nếu bạn đã tự chấm điểm đầy đủ theo suốt cả chương, hãy đối chiếu với Hình 3-2 và xem xét điểu chỉnh cho đúng. Sau đó cộng lại, chia cho số nhân tố bạn có thể phân tích và xem kết quả.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow