đồng hồ chính hãng

5

Nghiên cứu thị trường

Có rất nhiều điểm tương đồng giữa chiến lược marketing và chiến lược quân sự. Mục tiêu của cả hai chiến lược này đều là giành được chiến thắng, trên thương trường và trên chiến...
3

Nghĩ đến tương lai

Phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng trong định nghĩa của Nierenberg đó là “… và tiến hành những thương lượng, giao dịch tiếp theo với đối tác.” Đây là phần quan trọng...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow