Sứ mệnh của công ty

Công ty đồng hồ đôi giá rẻ được lập ra để hoàn thành một sứ mệnh (mission).
Họ diễn đạt sứ mệnh của mình bằng nhiều cách:
•Sứ mệnh của Dell: “Là công ty máy tính thành công nhất thế giới cung cấp cho khách hàng những kinh nghiêm tốt nhất trong các thị trường mà chúng tôi phục vụ.”
•Sứ mệnh của Công ty Mars: “Khách hàng là người chủ củã chúng tôi, chất lượng là công việc của chúng tôi, và giá trị là mục tiêu của chúng tôi.”
•Sứ mệnh của McDonald: “Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành ‘nhà hàng phục vụ nhanh’ tốt nhất thế giói. Điều đó nghĩa là mở ra và vận hành những nhà hàng lớn và cung cấp chất lượng, dịch vụ, vệ sinh và giá trị ngoại hạng (QSCV – quality, service, cleanliness and value)”
Hãng hàng không Virgin Atlantic Airways thành công một phần nhờ vào việc xác định lại công việc kinh doanh của nó là giải trí hơn là chỉ có vận chuyển hành khách. Virgin giúp hành khách của mình tránh được những chuyến bay nhàm chán bằng cách phục vụ phim ảnh, dịch vụ xoa bóp, và những biệt đãi khác mà sau này các đối thủ cạnh tranh phải bắt chước.

sứ mệnh của mỗi công ty
Johnson & Johnson xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu của hãng: Thứ nhất là trách nhiệm đối với khách hàng, thứ hai với nhân viên, thứ ba vói cộng đồng, và thứ tư vói các cổ đông. Thứ tự ưu tiên này là cách tốt nhất để đảm bảo lợi nhuận cho các cổ đông, như J & J đã chứng minh trong nhũng năm qua.
Phần lớn những lời tuyên bố về sứmệnh (mission statements) chứa đụng nhũng câu đúng đắn như: “Con người là tài

sản quan trọng nhất của chúng tôi.” “Chúng tôi sẽ làm tốt nhất mọi việc của mình.” “Chúng tôi muốn vượt hơn cả sự mong đợi.” “Chúng tôi nhắm vào việc tạo ra được lãi hơn mức trung bình cho các cổ đông của chúng tôi.” Cách lười biếng nhất để soạn thảo một tuyên bố về sứ mệnh là chỉ cần ráp những câu đó theo trật tự nào cũng được.
Hãy in câu tuyên bố về sứ mệnh của công ty lên mặt sau danh thiếp của bạn để nhắc nhở nhân viên, khách hàng tiềm năng, và khách hàng hiện có của bạn về điều mà công ty bạn muốn thể hiện.

Để biết thêm chi tiết về đồng hồ đôi giá rẻ vui lòng truy cập vào đây

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow