Internet và kinh doanh qua mạng

Internet tạo ra những khả năng mới giúp cho việc quản lý kinh doanh không chỉ đối với những mặt hàng khó quản lí như đồng hồ nam mà đối với tất cả mặt hàng có mặt trên thị trường được hiệu quả hơn. Chỉ cần nhìn vào những gì mà trước đây bạn không thể (hoặc khó) làm được, nhưng ngày nay bạn có thể làm được:
• Giới thiệu thật nhiều thông tin về công ty và sản phẩm – và bán chúng – trên trang web suốt 24 giờ trong ngày, và 7 ngày trong tuần.
• Mua sắm hiệu quả hơn vì bạn có thể dùng Internet để tìm ra được nhiều nhà cung cấp hơn, đặt yêu cầu mua trên mạng, mua trên thị trường giao dịch, lùng sục hàng hạ giá trong các phiên bán đấu giá trên mạng và trong những thị trường hàng hóa đã qua sử dụng.
• Bạn có thể đặt hàng, tiến hành giao dịch, thanh toán tiền cho nhà cung cấp và nhà phân phối nhanh hơn và đỡ tốn kém hơn bằng cách thiết lập mạng nội bộ mở rộng với các đối tác.
• Bạn có thể tuyển dụng hiệu quả hơn với dịch vụ tìm người trên mạng và phỏng vấn bằng thư điện tử.
• Bạn có thể cung cấp thông tin và huấn luyện tốt hon cho nhân viên, và cho các đại lý thông qua Internet.
• Bạn có thể thiết lập mạng thông tin nội bộ mở rộng để tạo thuận tiện cho giao tiếp giữa nhân viên trong cơ quan, cũng như giữa họ với trụ sờ chính và với máy tính trung tâm của bạn. Mạng nội bộ chứa đựng các bản tin, thông tin cá nhân, thông tin sản phẩm, các giáo trình điện tử, lịch công tác của công ty, và các thứ khác

kinh doanh qua mạng
• Bạn có thể quảng bá sản phẩm đến những khu vực địa lý rộng lớn hơn.
• Bạn có thể nghiên cứu thị trường dong ho nam, khách hàng, khách hàng tiềm năng, đối thủ, một cách hiệu quả hơn bằng cách khai thác biển thông tin trên Internet và bằng cách tiến hành các khảo sát và tham khảo ý kiến các nhóm khách hàng tiêu biểu qua mạng.
• Bạn có thể gửi các quảng cáo, phiếu thưởng, sản phẩm mẫu, và thông tin theo yêu cầu hoặc cho các khách hàng mục tiêu.
• Bạn có thể cá nhân hóa sản phẩm dịch vụ, và các thông điệp cho từng khách hàng.
• Bạn có thể hoàn thiện công việc hậu cần và hoạt động công ty bằng cách sử dụng Internet.

Để tìm hiểu thêm về đồng hồ nam, vui lòng truy cập vào đây.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow