Hãy hoạt động theo cách riêng

Trước hết một phương pháp giống nhau không thể áp dụng cho tất cả mọi dự án một cách tối ưu. Một cấu trúc hành chánh duy nhất bất kể nó được thiết kê tốt ra sao, sẽ không bao giờ hoạt động tốt bằng một cấu trúc được thiết kế riêng cho mỗi dự án. Bằng cách tổ chức nhiều nhóm nhân viên riêng biệt trong công ty mỗi nhóm sẽ có thể thiết kế một tiến trình hoạt động tốt nhất cho mình.

Hoạt động theo cách riêng
Và cũng do các nhóm này sẽ thiết kế riêng tiến trình hoạt động cho mình nên tiến trình này có thể được họ cải tiến bất kỳ khi nào họ muốn. Mặt khác, nếu tiến trình hoạt động của một nhóm phải được trình lên cấp trên xét duyệt và cho dù nó được cấp trên chấp thuận, thì toàn bộ quá trình này đã chiếm mất nhiều thời gian và sức lực của mọi người, mà thời gian và sức lực tốt hơn chỉ nên để dành phục vụ cho chính bản thân dự án.

hãy khác biệt

Và cũng bởi vì mỗi nhóm có quyền thiết kế tiến trình hoạt động riêng cho mình, nên họ thực sự sở hữu tiến trình đó. Khi một tiến trình hoạt động là sở hữu riêng của một nhóm, thì mọi người trong nhóm sẽ luôn thực hiện đúng theo như vậy. Điều này thậm chí các giáo viên mẫu giáo cũng có thể hiểu được họ sẽ hỏi các học sinh tí hon của mình để xác định được các thói quen và giờ giấc sinh hoạt của chúng. Nghĩa là nhiều công ty cho rằng các nhân viên của mình thiếu trách nhiệm hoặc kém thông minh hơn cả một em bé ở nhà trẻ ?

Xem các mẫu đồng hồ chopard tại Đây

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow