Hãy có quyền kiểm soát đặc biệt

Quyền kiểm soát đặc biệt tại Microsoft  nằm trong tay những ai, họ làm như thế nào? Bạn có tò mò muốn biết.

Tất cả các dịch vụ như thư tín, điện thoại và MIS (hệ thống thông tin quản lý) đều được điều hành duy nhất bởi một bộ phận trung tâm.

Ngoài ra những bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với công chúng (public) cũng cần phải được thiết kế duy nhất và xuyên suốt toàn bộ cấu trúc của công ty chẳng hạn như bộ phận giao tế nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật (hay sản phẩm) dịch vụ khách hàng… vv

Để ổn định kinh doanh, Microsoft buộc phải sa thải cả nghìn nhân viên

Ngoài ra, Microsoft còn có một bộ phận phụ trách quảng cáo duy nhất chức năng của họ là thiết kế các mẫu quảng cáo một cách thống nhất cho các phương tiện thông tin đại chúng. Mục đích là để tạo cho Microsoft có được một hình ảnh giống hệt như nhau ở mọi nơi trên khắp thế giới.
Nhưng ưu tiên hàng đầu của Microsoft vẫn là cố gắng giữ cho mọi bộ phận chức năng của họ càng rời rạc càng tốt. Như đã trình bày trước đây các nhóm phát triển phần mềm được hoạt động một cách độc lập. Các kế hoạch tiếp thị một sản phẩm sẽ do chính mỗi nhóm thực hiện dự án thiết kế (các chất liệu dùng trong kế hoạch tiếp thị phải được một nhóm trung ương chấp thuận như đã nói ở trên để bảo đảm chắc chắn về tính nhất quán nhưng quyền sở hữu các chất liệu này vẫn thuộc về nhóm thực hiện dự án).
Quan điểm quản lý của Microsoft là : bất cứ khi nào có thể được công việc phải được giữ ở mức độ dự án. Tuy cho phép mỗi dự án hoạt động như một nhóm tự trị nhưng công ty Microsoft cũng vẫn giữ được quyền kiểm soát chung.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow