Các nghiên cứu quảng cáo

Kế hoạch Qụảng cáo. Nó cho bạn thấy các điểm khác nhau trong quy trình phát triển chiến lược. Trên hết, bạn phải hiểu được tầm quan trọng của việc thử nghiệm các khái niệm quảng cáo.

Bạn có thể thu thập được các thông tin về vega a870 dựa trên những lợi ích mong muốn và những lợi ích được đưa ra từ nghiên cứu tiêu chí của mình. Bạn cũng có thể kiểm tra các khái niệm đa dạng của mình bằng cách viết chúng ra một số tấm bìa cứng có kích thước 20,5cm X 26,5cm và chuyển chúng đến người được phỏng vấn. Sau đó, bạn hỏi vể cảm nhận của họ đối với mỗi tấm thẻ (hoặc hình ảnh trên màn hình, nếu bạn tiến hành nghiên cứu qua mạng).

quang-cao-hai.png
Nghiên cứu về chiến dịch quảng cáo trên báo và tạp chí Starch Research, Roper Canada, Ipsos ASI và nhiều công ty khác cung cấp những nghiên cứu giá trị về các chiến dịch quảng cáo trên báo của bạn. Những công ty nghiên cứu này cung cấp các cuộc điểu tra được tiến hành theo hình thức các cuộc phỏng vấn trực tiếp đối với độc giả về các chủ để khác nhau trên báo, tạp chí tiêu dùng, các ấn phẩm thương mại và ấn phẩm chuyên ngành khác.
Mục tiêu đẩu tiên của mọi ấn phẩm quảng cáo vega a870  là phải thu hút được sự chú ý. Bất kỳ hãng nghiên cứu nào đều đo lường khía cạnh cơ bản của hiệu quả quảng cáo cũng như khả năng kết nối thương hiệu của ấn phẩm quảng cáo và lượng độc giả đọc tiếp phẩn nội dung trong quảng cáo đó. Những biện pháp đo lường – gây sự chú ý, sự liên tưởng thương hiệu và đọc nhiều nhất – của từng quảng cáo trên một tạp chí cụ thể được báo cáo lại, cung cấp nội dung hữu ích để đánh giá, nó liên quan đến các mục tiêu cho những quảng cáo khác có cùng kích thước, màu sắc và danh mục sản phẩm.
Những tiêu chí trong một ấn phẩm quảng cáo trên báo cho các tiêu để cụ thể cung cấp thêm một tiêu chí thực hiện. Kiểm tra lại chiến dịch của bạn, xem xét quảng cáo của đối thủ và tìm ra các yếu tố giúp nâng cao lượng độc giả.
Tất cả các ấn phẩm quảng cáo đểu được thiết kế để đáp ứng các mục tiêu truyển thông cụ thể. Tuy nhiên, chỉ một số ít các quảng cáo được đánh giá một cách độc lập để quyết định thông điệp đó có hay không được truyển tải đến bạn đọc. Trong thực tế, một số ấn phẩm quảng cáo vô tình truyền tải những thông điệp không được mong đợi.
Những công ty nghiên cứu này cũng có thể cung cấp cho các hãng quảng cáo những bằng chứng về tính hiệu quả trong quảng cáo và lợi nhuận từ khoản đầu tư quảng cáo của họ. Thông thường, những nghiên cứu này sẽ đánh giá từng quảng cáo dựa trên nền tảng từ các yếu tố sáng tạo của quảng cáo đó (tính lôi cuốn, cải cách, tính hấp dẫn vể mặt hình ảnh và giá trị thu hút) cũng như các yếu tố nội dung (mạch lạc rõ ràng, giá trị thông tin, tính đáng tin cậy và tính thuyết phục). Bên cạnh đó, giá trị truyền thông, tính hên đới, thái độ đối với sản phẩm hoặc quảng cáo và khối lượng thông tin có trong quảng cáo đó sẽ được tính đến trong các nghiên cứu này. Một cơ sở dữ liệu mở rộng của các tiêu chí sẽ cung cấp bối cảnh để đánh giá.

Một hay nhiều hơn các quảng cáo tiêu chuẩn được đưa ra đánh giá giúp hãng quảng cáo quyết định sự kết hợp hiệu quả nhát giữa nội dung và hình ảnh để đạt được các mục tiêu truyền thông mong muốn. Các quảng cáo thử nghiệm được đăng trên một tạp chí hay tờ báo thử nghiệm, độc giả được để nghị đọc lướt qua. Các cầu hỏi được đặt ra liên quan đến việc nhớ lại quảng cáo đó trên cơ sở không có sự trợ giúp hay gợi ý. Sau đó, độc giả được yêu cầu đọc kỹ bài quảng cáo thử nghiệm đó và một bài kiểm tra chuẩn đoán được tiến hành.

KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow