nology

billgates

Hãy học cách theo dõi của Bill Gate

Cách theo dõi của Bill Gate, học tập ông để có những kinh nghiệm không ngờ Có lần tôi đã hỏi một người về lý do tại sao anh ta lại rời bỏ Microsoft giống như...
khac-biet

Hãy hoạt động theo cách riêng

Trước hết một phương pháp giống nhau không thể áp dụng cho tất cả mọi dự án một cách tối ưu. Một cấu trúc hành chánh duy nhất bất kể nó được thiết kê tốt...
tiet-lkiem

Hãy biết cách tiết kiệm tối đa

Cách tiết kiệm tối đa của Microsoft. Các văn phòng làm việc tại công ty Microsoft chỉ có hai kích cỡ : loại cỡ bình thường và loại lớn (loại lớn chính là hai phòng...
KHÁCH HÀNG QUAN TÂM NHIỀU
LIÊN HỆ TƯ VẤN
LIÊN HỆ TƯ VẤN
Only Creative Commons


WARNING: All images from Google Images (http://www.google.com/images) have reserved rights, so don't use images without license! Author of plugin are not liable for any damages arising from its use.
Title
Caption
File name
Size
Alignment
Link to
  Open new windows
  Rel nofollow